ქალთა რჩევები

7 საიმედო გზები, რათა გაწმენდა ენერგეტიკის სახლში

გაწმენდის სახლის უარყოფითი ენერგია. გზები გაწმენდის სახლის უარყოფით ყველაფერს, რაც ჩვენს ირგვლივ აქვს საკუთარი ენერგეტიკული ველი. ნებისმიერი საყოფაცხოვრებო ობიექტი, ნივთი ან მცენარეული განაპირობებს გარკვეულ ვიბრაციას ამ სამყაროში.

დაწვრილებით